IMG_6288.jpg

Jämställdhet- & Inkluderingsarbete

Jämställdhets- och inkluderingsarbete bör genomsyra hela organisationen och inkorporeras i befintliga processer.

Vårt synsätt är att det behövs tre faser: analys, implementering och support. Analysen syftar till att bygga en förståelse för organisationen för att möjliggöra en implementering som är anpassad efter organisationers unika förutsättning och behov. Detta ökar även förankring och långsiktig förändring där medarbetare är involverade.

Under implementeringsfasen fokuserar vi på att skapa ägandeskap, öka kompetensen och bygga nätverk för att skapa ett lärande som underbyggs av erfarenheter. Under supportfasen fungerar vi som stödhjul för att säkerställa kontinuitet, där vi successivt fasar ut oss själva för att kvarlämna en självständig organisation. Omfattningen av denna typ av arbete är såklart anpassningsbar, där organisationens mogenhet och mottaglighet är en avgörande faktor.