IMG_1629.jpeg

Maria Norberg

VD & Medgrundare

“Den humanitära ingenjören” sammanfattar vem Maria är, vad hon gör och varför hon gör det hon gör. Så länge hon kan minnas har hon varit intresserad av teknik och människor.

Maria har arbetat som ledare och ansvarat för grupper om mellan 5-130 personer sedan 2011. De senaste fem åren har hon hållit utbildningar och föreläsningar för tusentals personer om ledarskap, jämställdhet, mångfald och inkludering samt självledarskap. 

De senaste konsultuppdragen hon har delaktig i eller drivit har varit för stora globala samt mindre nationella organisationer med fokus på ledarskapsutveckling, jämställdhet, kulturförändringar och strategiarbeten.


MSc Industriell Ekonomi med specialisering inom bioteknik

Managementkonsult– Strategi, Kulturförändringar, Ledarskap, Jämställdhet & Inkludering

Föreläsare – Jämställdhet & Inkludering, Självledarskap, Ledarskap och Team

 
 
 

Maria Paavola

Styrelseordförande & Medgrundare

Maria hade studerat beteendevetenskap i ett år när hennes nyfikenhet på ”hur saker och ting fungerar” fick henne att inse att det var ingenjör hon skulle bli. 

Ursprungligen kommer Maria från Luleå där hon i princip är uppvuxen inom industrin, och hon fick tidigt förtroendet att stötta ledningsgruppen på ett industriföretag. Ledarskap har hela tiden varit Marias specialitet samtidigt som hon är van vid att sätta sig in i såväl nya organisationer som ny teknik.

Som anställd har Maria bland annat varit projektledare för globala introduktioner av specialprodukter på Scania, med budget för respektive projekt på ca 10-30 MSEK. 


BSc Byggteknik, Uppsala universitet

10 års erfarenhet av ledarroller inom bygg- och fordonsindustrin, som anställd och egenföretagare 

Arbetar idag med utveckling av autonoma system och lösningar inom fordonsindustrin

IMG_1911.jpeg
 
 
 
IMG_1576.jpeg

Amanda Malmqvist

Affärsutvecklare

Amandas teknikintresse spänner sig från maskininlärning till agil produktutveckling, speciellt med människan i fokus. Därav har hon inom produktutveckling arbetat bland annat med att förstå kunden givet ekonomiska och tekniska begränsningar.

Även hon har lett team med över hundra personer, både ideellt och hos företag. Vidare har hennes fokus har varit att arbeta i branscher som verkar för positiva förändringar, såsom clean tech och utbildning.

Startupvärlden, ledarskapspositioner och studier inom matematik och data öppnat ögonen för en ojämställd teknikbransch.


MSc Industriell Ekonomi med specialisering Tillämpad Matematik - KTH, Columbia University, London School of Economics.

Produktutveckling –Product management, UX, User research, Startups

Utbildning –Course Director, Digitala Läromedel, Matematiklärare