Vanliga fel vid jämställdhets- & inkluderingsarbete

J&I-arbete kan bli ett spel för galleriet eftersom det i många fall saknas rätt…

 
 
 
Network.jpg

Mandat

Ett arbete som inte är förankrat hos makthavare kommuniceras inte effektivt ut till organisationen, och avsaknad av operationaliserbartsyfte skapar en känsla av att inkluderingsarbete ”bara är ett HR-initiativ”.

 

 
Helsingborg.jpg

utbildning

För lite förståelse leder till ökad rädsla för förändring och en brist på nödvändig kunskap som sedan inte appliceras utanför klassrummen.

 

 

Struktur

Ett formellt överfokus och informellt underfokus leder till för mycket centralisering, styrdokument och till en top-down-metodik som inte sprider sig eller förankras i organisationen i stort. 

 

 

evaluering

Irrelevanta KPI:ersom mäts för sällan leder till ett ökat gap mellan ledande och släpande delar av organisationen. Dålig ansvarsfördelning gör att arbetet inte följs upp, och utan ”quickwins” och en förståelse för skillnader mellan delar av organisationen stagnerar arbetet.