Back to All Events

Sundsvall - Kom på inspirationskväll med fokus på framtiden!

  • ÅFs Kontor Heffners allé 51 Sundsvall Sverige (map)

Teknikkvinnor och ÅF bjuder in i Stockholm, Göteborg och Sundsvall.

Globalisering, digitalisering, klimatförändringar och inte minst en fortsatt stark urbanisering är stora utmaningar vi står inför idag. År 2050 förväntas 70 % av världens befolkning bo i städer. Det betyder att omställningen mot en hållbar utveckling behöver ske i våra städer, vilket utmanar oss att tänka och agera på nya sätt. Hur använder vi tekniken som möjliggörare och utgår från människans behov utan att äventyra vår natur och dess resurser? Samtidigt ser vi att oroande många hoppar av ingenjörsutbildningarna i Sverige. Framtiden ser ut att kunna präglas av en större kompetensbrist än vi idag redan har. Hur lockar vi fler till att jobba med och inom teknik? Vilka förväntningar har morgondagens ingenjörer på sin drömarbetsgivare och ledare?

Teknikkvinnor och ÅF välkomnar dig att ta del ÅFs Helena Paulsson  (Head of Urban Development) och Jonas Gustavsson (VD och koncernchef) bild av framtidens möjligheter och utmaningar.

Mer information och inbjudan hittar du här:
5 mars Stockholm HÄR
7 mars Göteborg HÄR
14 mars Sundsvall HÄR

Later Event: March 28
Dalarna - Kvällevent