Vi vill förnya spelplanen: det ska vara lika självklart för kvinnor att jobba med teknik, som det är för män.

 
IMG_3927.jpg
 

DRÖMMEN

Vi vill förnya spelplanen: det ska vara lika självklart för kvinnor att arbeta med teknik, som det är för män. Vi vill att fler ska få upptäcka hur fantastiskt spännande det är att jobba med teknik och att teknik förändrar världen varje dag!

För att säkra långsiktig kompetensförsörjning och inspirera fler till en karriär inom teknik, vill vi minska gapen mellan näringsliv, universitet, gymnasium och grundskolan. 

Dessutom är vi övertygade om att vi behöver jämna ut könsfördelningen på maktpositioner, inte bara i teknikvärlden utan i hela näringslivet. Vi vill helt enkelt att fler kvinnor sitter på stolar där de har makt att påverka, med målet att göra teknikbranscherna mer jämställda, inkluderande, innovativa och lönsamma.

 

KÄRNAN

Glädje

Teknikkvinnor är en positiv kraft och genomsyras av glädje. Teknikkvinnor är en källa till positiv energi och inspiration.

Inkludering

Olikheter berikar, och vi låter varje individ vara sig själv också i ett större sammanhang. Teknikkvinnor genomsyras av öppenhet, medskapande och lyhördhet.

 
 

engagemang

Teknikkvinnor bygger på engagemang och viljan att skapa en mer jämställd och inkluderande värld, en dag i taget. Vi brinner för att få fler individer att inse och tillvarata sin potential, för att i sin tur kunna påverka sig själv och sin omgivning.

konstruktivitet

Teknikkvinnor är utmanande och utvecklande på ett konstruktivt sätt: framrutan är större än backspegeln. Vi motiverar, inspirerar och möjliggör förändringar som är anpassade till individen eller organisationen ur ett långsiktigt perspektiv. Teknikkvinnor är en del av lösningen.

 
 
 

“Det började som en grupp på Facebook, nu är det så mycket mer!”

Maria Paavola  |  Styrelseordförande & Medgrundare

 
IMG_0699.jpeg
 

VI skapar engagerande möten

Teknikkvinnor grundades som ett nätverk, vilket idag är grunden i organisationen. Med kunskap och insikter från hundratals samtal med Teknikkvinnor och makthavare inom näringslivet och politiken arbetar vi nu för att öka jämställdheten och den inkluderande kulturen i organisationer och samhället i stort. Vi gör detta genom föreläsningar, utbildningar och rådgivning, samt genom att skapa inkluderande, konstruktiva, glädjefyllda och engagerande fysiska och digitala mötesplatser.

 
 
Teknikkvinnor event 201804.jpg

personliga möten

Vi skapar både virtuella och fysiska möten, som utökar nätverk och utvecklar och inspirerar deltagarna. Under hösten 2018 etablerar vi Teknikkvinnor Chef och startar vi våra första lokala nätverk runt om i landet.

 
 
 
Wästbygg 2018-05-09.jpg

jämställda och inkluderande organisationer

Vi hjälper företag och organisationer att öka jämställdheten och den inkluderande kulturen, utifrån deras individuella förutsättningar och utmaningar. Vårt arbete bygger på kunskap från en mängd uppdrag, hundratals konversationer och diskussioner med anställda, studenter och makthavare samt forskning. Med ett nätverk av experter kan vi ta in den specialistkompetensen som behövs för dig och din organisation.

 
 
 
IMG_6286.jpg

inspiration & utveckling

Vi väcker tankar, utmanar normer och skapar diskussioner mellan individer och i grupper. Från korta inspirationsföreläsningar till längre workshops som skräddarsys efter behov, målgrupp och ämne.

 
 

Nätverket Teknikkvinnor är anledningen till att vi finns och grunden till det vi idag skapar.

 
ÅF 22 mars.jpeg
 
 

VÅR HISTORIA

Teknikkvinnor startades som en Facebookgrupp i september 2017. På fem dagar hade 5 000 personer gått med i gruppen, som idag har över 26 000 medlemmar, spridda över hela Sverige. Utifrån medlemmarnas behov och önskemål har två systernätverk har grundats: Teknikkvinnor Chef och Teknikkvinnor Jobb. Över 20 träffar har anordnats sedan starten, med allt ifrån stora industribolag och fackliga- och studentorganisationer till startups.

Vi har haft över hundra samtal med Teknikkvinnor och beslutsfattare. Under dessa samtal har det blivit klart för oss att det saknas en tolk, som kan översätta vad individer i organisationer upplever och vad makthavare tror är sant. Under Teknikkvinnors första år har vi både medverkat på bl.a. Almedalsveckan och besökt Regeringskansliet.

 
 
 

SAMARBETSPARTNERS

Samarbeten är det som vi tror kommer skapa långsiktig förändring, där parterna får göra det de är bäst på och vad de brinner för!

 

 
uni-Chef_vit_.png

Unionen Chef möjliggjorde att nätverket Teknikkvinnor Chef startade och möjliggör dess fortlevnad. Som Sveriges största fackförbund för chefer kan de ge dig utveckling och professionellt stöd, för ett bättre chefsliv. Du kan läsa mer om Unionen Chef HÄR

 

 
5b14f4c611a9de8038363152_logga transparent.png

Help to Help möjliggör utbildning för bl.a. Teknikkvinnor i Tanzania, Uganda och Kenya. Teknikkvinnor ser det som en möjlighet att ta världen till Teknikkvinnor och bredda perspektiv. Du kan läsa mer om Help to Help HÄR

 

 
Namnlös.png

Du Googlar när du söker något, du Uber(ar) dig själv och din mat hem och du Rebblar dina affärsutmaningar. Visste du att det finns ett snabbt och smart sätt att utveckla och frigöra din egen och företagets affärspotential?

Rebbel Mountain ger dig tillgång till tungt affärsmannaskap. Med Rebbel Mountain stärker du dig själv när du planerar och genomför interna och externa projekt, expanderar bolagets affär, säljer idéer eller produkter & tjänster, eller ”bara” vill avancera karriärmässigt.

Genom samarbetet får medlemmarna i TEKNIKKVINNOR specialpris på alla Rebbel Mountains abonnemang. Första månaden är helt gratis, och du får 10 % rabatt de följande 6 månaderna. Använd kod “TKMember” och anmäl dig här.

 
 
 
Kvk Logo NY 2015, 1.jpg

Kvinnokompetensen utvecklar smarta affärskvinnor … och affärssmarta män. De får män och kvinnor att ta tillvara sina möjligheter genom att växa hela sin personliga potential. Intellekt och själ. Det yttre såväl som det inre. De har i mer än 25 år arbetat för att stärka tillväxtkraften i näringsliv och samhälle. Du kan läsa mer om Kvinnokompetensen HÄR

 

 
1543488705299.png

Talent Eye är executive search av unga akademiker. Sedan 2011 matchar de modiga företag och unga begåvningar så att de lyfter varandra och samhället. Du kan läsa mer om Talent Eye HÄR

 

 
via consulting vit på mörk.png

Via Consulting stöttar och inspirerar organisationer att bygga mer inkluderande rekryteringsprocesser och arbetsmiljöer med fokus på innovation som drivkraft och erbjuder också stöd i arbetet med lönekartläggningar. Du kan läsa mer om Via Consulting HÄR

 

 
Teknikkvinnor Light Stacked@1024w RGB.png

Är detta din organisation?
Kontakta oss så pratar vi om det!