IMG_6252.jpg

Inspiration & Utveckling

När vi föreläser eller håller workshops har vi tre mål, att vi ska prata så lite som möjligt och deltagarna så mycket som möjligt, att skapa energi och inspiration och att när en lämnar rummet kan en applicera något direkt. Vi skräddarsyr alltid innehållet och samtalen utifrån dina behov baserat på våra samtal vi har innan!

Exempel på föreläsningar & Workshops

  • Vad är viktigast - en inkluderande kultur, eller jämställdhet?

  • Agenda 5050 - Verktyg och tips från kvinnor till den som vill arbeta mer inkluderande

  • Behövs det kvinnliga nätverk 2019?

  • Vad diskuterar 26.000+ Teknikkvinnor?

  • Hur är det att arbeta i en mansdominerad bransch?

  • Hur ser Jämställdheten i Sverige/Världen egentligen ut?

  • Teknikkvinnors resa 

Mer info om varje workshop hittar du HÄR

 
 
 
IMG_6288.jpg

Jämställdhet- & Inkluderingsarbete

Jämställdhets- och inkluderingsarbete bör genomsyra hela organisationen och inkorporeras i befintliga processer.

Vårt synsätt är att det behövs tre faser: analys, implementering och support. Analysen syftar till att bygga en förståelse för organisationen för att möjliggöra en implementering som är anpassad efter organisationers unika förutsättning och behov. Detta ökar även förankring och långsiktig förändring där medarbetare är involverade.

Under implementeringsfasen fokuserar vi på att skapa ägandeskap, öka kompetensen och bygga nätverk för att skapa ett lärande som underbyggs av erfarenheter. Under supportfasen fungerar vi som stödhjul för att säkerställa kontinuitet, där vi successivt fasar ut oss själva för att kvarlämna en självständig organisation. Omfattningen av denna typ av arbete är såklart anpassningsbar, där organisationens mogenhet och mottaglighet är en avgörande faktor.

 
 

Vanliga fel vid jämställdhets- & inkluderingsarbete

J&I-arbete kan bli ett spel för galleriet eftersom det i många fall saknas rätt…

 
 
 
Network.jpg

Mandat

Ett arbete som inte är förankrat hos makthavare kommuniceras inte effektivt ut till organisationen, och avsaknad av operationaliserbartsyfte skapar en känsla av att inkluderingsarbete ”bara är ett HR-initiativ”.

 

 
Helsingborg.jpg

utbildning

För lite förståelse leder till ökad rädsla för förändring och en brist på nödvändig kunskap som sedan inte appliceras utanför klassrummen.

 

 

Struktur

Ett formellt överfokus och informellt underfokus leder till för mycket centralisering, styrdokument och till en top-down-metodik som inte sprider sig eller förankras i organisationen i stort. 

 

 

evaluering

Irrelevanta KPI:ersom mäts för sällan leder till ett ökat gap mellan ledande och släpande delar av organisationen. Dålig ansvarsfördelning gör att arbetet inte följs upp, och utan ”quickwins” och en förståelse för skillnader mellan delar av organisationen stagnerar arbetet.

 
 

Vårt Synsätt

Decentralisering, tydlighet och lärande

 
 

Mandat

Vi aktiverar nyckelpersoner i organisationen för att signalera mandat. En investering i ett förändringsarbete inom D&I signalerar också prioritet och vikt, och integration till andra delar av verksamheten skapar kontinuitet.

 

 
Helsingborg.jpg

utbildning

Vi använder oss av engagerande föreläsningar och utbildningar för att pedagogiskt kommunicera arbetets syfte och möter anställdas engagemang med information, dataunderlag, exempel och diskussion. Detta fortsätter sedan utanför klassrummen i till exempel medarbetardrivna projekt.

 

 

Struktur

Genom att aktivt arbeta med ambassadörer och nätverk, med mångfald, skapar vi en decentraliserad ägarstruktur, med lokal förståelse och ägandeskap. Det bidrar till lägre personberoende och ett större lokalt deltagarskap. Vi fokuserar på det formella och informella i organisationen för att säkerställa faktisk utveckling.

 

 

evaluering

Vi fokuserar på snabba vinster som ska bidra till en långsiktig förändring. Samt indexerade nyckeltal som väver in förståelsen för skillnader, och undviker ”vi och dem”-tänk inom organisationen. Detta för att göra arbetet naturligt och hälsosamt, även i delar av organisationen med skilda förutsättningar. 

 
 

Agenda 5050

Agenda 5050 är 46 tips och råd från erfarna Teknikkvinnor till individer i karriären som vill skapa en mer inkluderande kultur. De 46 olika områdena är framtagna från hundratals konversationer över 3 års tid av en anonym Teknikkvinna som arbetat inom tech-världen. Idag används Agenda 5050 av personer i eller på väg ut i karriären och Teknikkvinnor sprider dessa tips och råd genom workshops. Har du några frågor eller funderingar - tveka inte på att kontakta oss. Klicka HÄR för att ladda ner PDFen.

Agenda5050_front.png
Agenda5050_back.png

 
 

Teknikkvinnor Coacher

Söker du eller ditt bolag professionella coacher för era chefer, ledare och medarbetare? Läs mer om Teknikkvinnors Coacher HÄR och hör gärna av dig HÄR, om du vill träffa någon av dem eller för att få reda på mer!

Våra två är fantastiska Teknikkvinnor har gedigen erfarenhet av flera år i teknikbranschen som också är certifierade coacher. Tillsammans kan vi hjälpa att sprida förbättring i näringslivet och verka för mer jämställda & inkluderande arbetsplatser.