Back to All Events

Uppsala - Träff

Tänkt scenario: 45 min studiebesök 18.15-19, därefter diskussion med föreslaget tema längst ner. 

Mer specifikt (eller kanske helt tvärtom) möjlighet att titta på:
- Projekt
- Process & flöden, lagerstyrning och varuflöden
- Tillverkning & processer 
- Varuförsörjning
- Lager som är automatiserat

Bolla konkreta situationer/uppgifter i jobbet (tex på vägen in till VD-roll) (öppen diskussion efter studiebesök)